Bumar Łabędy SA

Bumar Łabędy SA

Nowoczesne Rozwiązania Bezpieczeństwa w Polskich Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY"

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach stanowią kluczowy element Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. To przedsiębiorstwo, które pełni istotną rolę w kształtowaniu potencjału obronnego kraju.

Specjalizując się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego, firma ta odgrywa istotną rolę w utrzymaniu i rozwijaniu potencjału polskiej armii. Jednakże, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie zakładu oraz ochronę poufności i bezpieczeństwa pracowników, firma ta korzysta z innowacyjnych rozwiązań dostarczanych przez firmę Transcom System Sp. zo.o z Krakowa.

Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy Transcom System

Jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie są systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Firma Transcom System Sp. zo.o dostarcza rozwiązania oparte na technologii RFID (Radio-Frequency Identification), które umożliwiają efektywną kontrolę dostępu pracowników do zakładu. Każdy z zatrudnionych w firmie „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. pracowników posiada spersonalizowaną kartę RFID, która jest używana do rejestrowania przyjścia i opuszczenia zakładu.

Bramki z czytnikami RFID

Proces rozpoczyna się od momentu wejścia pracownika do zakładu. Bramki umieszczone na wejściu, wyposażone w czytniki RFID, rejestrują odbicie karty pracownika, co pozwala na zarejestrowanie momentu jego przyjścia do pracy. To nie tylko efektywne narzędzie zarządzania czasem pracy, ale także kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa w zakresie kontroli dostępu.

Autorski system RANDOR Transcom System

W trakcie pracy pracownicy mają stałą kontrolę nad swoim czasem. System RANDOR, autorskie oprogramowanie dostarczone przez firmę Transcom System Sp. zo.o, umożliwia skrupulatną rejestrację czasu pracy oraz monitorowanie aktywności pracowników. Dzięki temu zarządzanie personelem staje się bardziej efektywne, a przedsiębiorstwo może lepiej dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Kontrola i bezpieczeństwo

Po zakończeniu pracy, pracownicy opuszczają zakład przez bramki wyjściowe, również korzystając z kart RFID. To kolejne odbicie karty rejestrowane jest w systemie, co pozwala na precyzyjne monitorowanie czasu pracy i obecności pracowników. Dzięki temu firma „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. nie tylko utrzymuje rygorystyczny nadzór nad dostępem do swojego zakładu, ale także doskonali procesy związane z zarządzaniem personelem.

Podsumowanie: Bumar Łabędy SA

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii RFID i autorskim oprogramowaniu RANDOR firmy Transcom System Sp. zo.o przyczynia się nie tylko do wzrostu efektywności operacyjnej Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY”, ale także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników i poufności danych. To doskonały przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju w utrzymaniu najwyższych standardów funkcjonowania.

Gotowy do startu?
Skontaktuj się z nami już dziś!
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek:
8:00-16:00
Transcom System Sp. z o. o.
Al. Kijowska 57/LU6
30-079 Kraków
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek:
8:00-16:00
Transcom System Sp. z o. o.
Al. Kijowska 57/LU6
30-079 Kraków
© Transcom System